Biblioteca

El centre disposa d’un servei de préstec digital, és a dir, pots consultar al nostre buscador si disposem del títol que t’interessa i, en cas afirmatiu, accedir al llibre en préstec al llarg de 15 dies.

Què has de fer?

  1. Consulta al nostre buscador si el títol que busques es troba al fons bibliogràfic del centre.
  2. En cas afirmatiu, posa’t en contacte amb nosaltres, bé presencialment, bé per telèfon, bé per mitjans electrònics (correu electrònic, formulari de contacte).