Documents

PGA

Esborrany de la PGA
Nou

Projecte Educatiu de Centre

Actualització dades del PEC
Nou

PAM

Pla d'actuació per a la millora
NOU

Indicadors d'avaluació

Indicadors d'avaluació dels diferents Plans
NOU

Activitats extraescolars

Pla d'activitats extraescolars
Nou

Fulls informatius

Fulls informatius Inici Curs

Pla COVID 19

Pla de contigència - Curs 2021-2022

Document 1

Exemple de document

Prova

Exemple de document