Consell Escolar

És l’òrgan de participació del centre, on es troben representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa.

Està format per:

  • Un/a representant del professorat, qui ho presideix
  • Un/a alumne/a, que representa l’alumnat del centre.
  • Un/a regidor/a o representant de l’Excm. Ajuntament de Carcaixent
 
CURS 2022-2023

Consell escolar de 15 de desembre de 2022

El Consell escolar aprova per unanimitat la PGA del centre inclosa la revisió i actualització del PEC.  S’informa de l’evolució del curs al llarg del primer trimestre (matrícula, seguiment  administratiu i econòmic, seguiment pedagògic, seguiment de la convivència i econòmic).

Consell escolar de 20 d’octubre de 2022

Es constitueix el nou Consell Escolar del centre. La direcció del centre informe sobre l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla….). Es presenten i valoren positivament les activitats extraescolars i complementàries per al curs 2002/2023. S’informa de que està obert el termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA. Es comunica l’adequació del PEC  al llarg del curs a les noves instruccions d’inici de curs per al curs vinent (amb incorporació de mesures d’actuació i propostes del Consell Escolar). S’acorda el calendari provisional de reunions del consell escolar i s’aprova l’ús de llibre de text per alguns programes formatius no reglats impartits pel Departament de Comunicació.

 
 
CURS 2021-2022

Consell escolar de 14 de setembre de 2021

El Consell Escolar dona el seu vis-i-plau a l’organització quadrimestral del curriculum als Nivells I i II del Cicle II del centre.

Consell escolar de 9 de novembre de 2021

La direcció del centre comunica al Consell Escolar informació relativa a l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla, termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA…). S’acorda el calendari de reunions del Consell Escolar i s’informa sobre la pròxima convocatòria d’eleccions per a la renovació dels/les membres del sector professorat. 

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

Es constitueix el nou consell escolar del CFPA Escola d’Adults, així com les respectives comissions.

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

El Consell escolar aprova per unanimitat la PGA del centre. S’informa de l’evolució del curs al llarg del primer trimestre (matrícula, seguiment pedagògic, de la convivència i econòmic).

Consell escolar de 28 de gener de 2022

El Consell escolar aprova per unanimitat la comptabilitat del centre així com el pressupost per a l’any 2022. S’informa dels nous horaris dels grups de formació reglada.

Consell escolar de 28 d’abril de 2022

La direcció del centre informa al Consell Escolar de l’evolució del curs al llarg del segon trimestre (seguiment econòmic, pedagògic, estat de la convivència i i igualtat) així com de l’aplicació dels diferents plans del centre.

Consell escolar de 7 de juny de 2022

La direcció del centre presenta al Consell escolar el Projecte de Gestió de Centre elaborat per l’equip directiu i obre un període de presentació de suggeriments i aportacions abans de l’aprovació per part del Consell escolar-

Consell escolar de 19 de juliol de 2022

La memòria final de curs junt al seguiment econòmic semestral a data 30 de juny, les propostes de millora per al curs vinent i les adequacions de les línies d’actuació del PAM per al curs pròxim facilitades previament al Consell Escolar són posades en comú i consensuades a fi d’elaborar el document final a presentar pel Centre a l’Administració educativa. El Consell escolar aprova per unanimitat el Projecte de Gestió de Centr

És l’òrgan de participació del centre, on es troben representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa.

Està format per:

  • Un/a representant del professorat, qui ho presideix
  • Un/a alumne/a, que representa l’alumnat del centre.
  • Un/a regidor/a o representant de l’Excm. Ajuntament de Carcaixent
 
CURS 2022-2023


Consell escolar de 20 d’octubre de 2022

Es constitueix el nou Consell Escolar del centre. La direcció del centre informe sobre l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla….). Es presenten i valoren positivament les activitats extraescolars i complementàries per al curs 2002/2023. S’informa de que està obert el termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA. Es comunica l’adequació del PEC  al llarg del curs a les noves instruccions d’inici de curs per al curs vinent (amb incorporació de mesures d’actuació i propostes del Consell Escolar). S’acorda el calendari provisional de reunions del consell escolar i s’aprova l’ús de llibre de text per alguns programes formatius no reglats impartits pel Departament de Comunicació.CURS 2021-2022

Consell escolar de 14 de setembre de 2021

El Consell Escolar dona el seu vis-i-plau a l’organització quadrimestral del curriculum als Nivells I i II del Cicle II del centre.

Consell escolar de 9 de novembre de 2021

La direcció del centre comunica al Consell Escolar informació relativa a l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla, termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA…). S’acorda el calendari de reunions del Consell Escolar i s’informa sobre la pròxima convocatòria d’eleccions per a la renovació dels/les membres del sector professorat. 

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

Es constitueix el nou consell escolar del CFPA Escola d’Adults, així com les respectives comissions.

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

El Consell escolar aprova per unanimitat la PGA del centre. S’informa de l’evolució del curs al llarg del primer trimestre (matrícula, seguiment pedagògic, de la convivència i econòmic).

Consell escolar de 28 de gener de 2022

El Consell escolar aprova per unanimitat la comptabilitat del centre així com el pressupost per a l’any 2022. S’informa dels nous horaris dels grups de formació reglada.

Consell escolar de 28 d’abril de 2022

La direcció del centre informa al Consell Escolar de l’evolució del curs al llarg del segon trimestre (seguiment econòmic, pedagògic, estat de la convivència i i igualtat) així com de l’aplicació dels diferents plans del centre.

Consell escolar de 7 de juny de 2022

La direcció del centre presenta al Consell escolar el Projecte de Gestió de Centre elaborat per l’equip directiu i obre un període de presentació de suggeriments i aportacions abans de l’aprovació per part del Consell escolar-

Consell escolar de 19 de juliol de 2022

La memòria final de curs junt al seguiment econòmic semestral a data 30 de juny, les propostes de millora per al curs vinent i les adequacions de les línies d’actuació del PAM per al curs pròxim facilitades previament al Consell Escolar són posades en comú i consensuades a fi d’elaborar el document final a presentar pel Centre a l’Administració educativa. El Consell escolar aprova per unanimitat el Projecte de Gestió de Centr

És l’òrgan de participació del centre, on es troben representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa.

Està format per:

  • Un/a representant del professorat, qui ho presideix
  • Un/a alumne/a, que representa l’alumnat del centre.
  • Un/a regidor/a o representant de l’Excm. Ajuntament de Carcaixent
 
CURS 2022-2023


Consell escolar de 20 d’octubre de 2022

Es constitueix el nou Consell Escolar del centre. La direcció del centre informe sobre l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla….). Es presenten i valoren positivament les activitats extraescolars i complementàries per al curs 2002/2023. S’informa de que està obert el termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA. Es comunica l’adequació del PEC  al llarg del curs a les noves instruccions d’inici de curs per al curs vinent (amb incorporació de mesures d’actuació i propostes del Consell Escolar). S’acorda el calendari provisional de reunions del consell escolar i s’aprova l’ús de llibre de text per alguns programes formatius no reglats impartits pel Departament de Comunicació.CURS 2021-2022

Consell escolar de 14 de setembre de 2021

El Consell Escolar dona el seu vis-i-plau a l’organització quadrimestral del curriculum als Nivells I i II del Cicle II del centre.

Consell escolar de 9 de novembre de 2021

La direcció del centre comunica al Consell Escolar informació relativa a l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla, termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA…). S’acorda el calendari de reunions del Consell Escolar i s’informa sobre la pròxima convocatòria d’eleccions per a la renovació dels/les membres del sector professorat. 

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

Es constitueix el nou consell escolar del CFPA Escola d’Adults, així com les respectives comissions.

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

El Consell escolar aprova per unanimitat la PGA del centre. S’informa de l’evolució del curs al llarg del primer trimestre (matrícula, seguiment pedagògic, de la convivència i econòmic).

Consell escolar de 28 de gener de 2022

El Consell escolar aprova per unanimitat la comptabilitat del centre així com el pressupost per a l’any 2022. S’informa dels nous horaris dels grups de formació reglada.

Consell escolar de 28 d’abril de 2022

La direcció del centre informa al Consell Escolar de l’evolució del curs al llarg del segon trimestre (seguiment econòmic, pedagògic, estat de la convivència i i igualtat) així com de l’aplicació dels diferents plans del centre.

Consell escolar de 7 de juny de 2022

La direcció del centre presenta al Consell escolar el Projecte de Gestió de Centre elaborat per l’equip directiu i obre un període de presentació de suggeriments i aportacions abans de l’aprovació per part del Consell escolar-

Consell escolar de 19 de juliol de 2022

La memòria final de curs junt al seguiment econòmic semestral a data 30 de juny, les propostes de millora per al curs vinent i les adequacions de les línies d’actuació del PAM per al curs pròxim facilitades previament al Consell Escolar són posades en comú i consensuades a fi d’elaborar el document final a presentar pel Centre a l’Administració educativa. El Consell escolar aprova per unanimitat el Projecte de Gestió de Centr