Consell Escolar

És l’òrgan de participació del centre, on es troben representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa.

Està format per:

  • Un/a representant del professorat, qui ho presideix
  • Un/a alumne/a, que representa l’alumnat del centre.
  • Un/a regidor/a o representant de l’Excm. Ajuntament de Carcaixent
 
CURS 2021-2022

Consell escolar de 14 de setembre de 2021

El Consell Escolar dona el seu vist-i-plau a l’organització quadrimestral del curriculum als Nivells I i II del Cicle II del centre.

Consell escolar de 9 de novembre de 2021

La direcció del centre comunica al Consell Escolar informació relativa a l’inici del curs acadèmic (matrícula, oferta formativa, plantilla, termini per a comunicar propostes al centre per a incorporar a la PGA…). S’acorda el calendari de reunions del Consell Escolar i s’informa sobre la pròxima convocatòria d’eleccions per a la renovació dels/les membres del sector professorat. 

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

Es constitueix el nou consell escolar del CFPA Escola d’Adults, així com les respectives comissions.

Consell escolar de 2 de desembre de 2021

El Consell escolar aprova per unanimitat la PGA del centre. S’informa de l’evolució del curs al llarg del primer trimestre (matrícula, seguiment pedagògic, de la convivència i econòmic).