Departaments

Departament cientificotecnològic

L’activitat cientificotecnològica que ha originat els coneixements científics i tècnics actuals, incorporats ja a la cultura bàsica, s’ha desenvolupat a partir de preguntes i reptes que tenien la finalitat de transfor­mar l’entorn de les persones per millorar-ne les condicions de vida, o per avançar en la comprensió dels fenòmens naturals. S’ha dut a terme en laboratoris i altres llocs especialitzats, amb instruments específics que permeten quantificar i amb estratègies comunicatives diverses que han portat a llenguatges simbòlics (matemàtics, en gran part), amb els quals significar les idees generals que permeten parlar del nou món sorgit de la recerca. És gràcies a la comunicació i als intercanvis d’idees i de maneres de treballar que s’han establert teories i models científics que configuren disciplines i pautes de treball experimental que mostren les lleis que segueixen els canvis en el món.

El nostre alumnat anirà adquirint les competències en resoldre els problemes que els plantegen els fenòmens físics, químics, biològics, geològics i tecnològics del món, duent a terme una activitat científica escolar que ha de ser conceptual i pràctica, i alhora ha de tenir finalitats humanes i socials. Per a això, cal que els alumnes coneguin i sàpiguen aplicar els principals models i processos de les ciències, en diferents contextos i segons diferents demandes o finalitats. Ho aconseguiran mitjançant els intercanvis d’idees i de maneres de treballar a classe, la comunicació i l’ús dels llenguatges específics que aniran adquirint a mesura que els necessitin.

“…Si alguna vegada descobreix vostè alguna llei, sigui vostè prudent i no tracti d’aplicar-la. Ha descobert la llei…, és bastant. Perquè si aquesta llei és física i tracta d’aplicar-la en una màquina, ensopegarà amb la matèria bruta; i si és una llei social, ensopegarà amb la brutalitat dels homes…”. Pío Baroja (1872-1956) Escriptor espanyol.

 

DEPARTAMENT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

Cap de Departament

Marco A. Pérez

Mòduls que imparteix el departament

Processos i instruments matemàtics- PIM (Alfabetització, Formació de Base, Primer de GES, Segon de GES)

Ciències i Tecnologia – CiT (Primer de GES, Segon de GES)

Natura, ecologia i salut – NES (Alfabetització, Formació de Base, Primer de GES, Segon de GES)

Cultura científica (Primer de GES)

Matemàtiques i Competències Digitals (Preparació Proves d’Accés a CFGS)

Contacte

perez_marbasa@gva.es

Atenció

Dijous, 14:30 – 15:30