Departaments

Departament de Comunicació

En el Departament de Comunicació estem convençuts que les llengües són la millor ferramenta que tenim no tan sols per a expressar-nos i comunicar-nos, sinó també per a conéixer-nos i entendre’ns entre nosaltres. Les llengües obrin les portes del coneixement, del descobriment del món, del diàleg, de la comprensió… A més, són una necessitat quan vivim en un país de parla distinta a la nostra. Per això, apostem per l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües com a peça clau per al desenvolupament de les persones en la societat plurilingüe i intercultural de hui en dia.   

En aquests moments, el nostre departament ofereix ensenyament reglat i no reglat de castellà, valencià i anglés, tant per a donar resposta a les persones que necessiten una titulació específica (GES, Accés a CFGS), com per a atendre les necessitats lingüístiques de les persones nouvingudes o de les que volen continuar aprenent al llarg de la vida. Tanmateix, estem sempre oberts a qualsevol iniciativa lingüística i ens agradaria poder ampliar el nostre ventall de llengües i experiències.            

 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

Cap de Departament

Sandra Ferrero

Mòduls que imparteix el departament

Formació reglada:

·      Valencià (Alfabetització, Formació de Base, Primer de GES, Segon de GES)

·      Castellà (Alfabetització, Formació de Base, Primer de GES, Segon de GES)

·      Anglés (Primer de GES, Segon de GES)

·      Taller d’aprofundiment (Segon de GES)

Formació no reglada:

·      Castellà i anglés (Preparació Proves d’accés a CFGS),

·      Castellà com a llengua estrangera A1 i A2

·      Valencià – A2

·      Anglés – A1

Contacte

ferrero_sanllor@gva.es

Atenció

Dijous, 14:30 – 15:30