Trets d’identitat

El nostre decàleg

El CFPA “Escola d’Adults” de Carcaixent es defineix com a “escola inclusiva“, un entorn d’aprenentatge significatiu, funcional i inclusiu “una escola per a tothom”, l’escola entesa dins un procés obert i dinàmic de recerca de noves maneres per atendre la diversitat amb entorns d’aprenentatge flexibles, ensenyament adaptatiu i foment de la participació en el teixit social de la localitat.

Són objectius prioritaris del nostre centre:

  1. Estimular i sensibilitzar l’opinió pública respecte al sentit i la necessitat de l’alfabetització (absoluta i funcional) i de la formació permanent.
  2. Establir un sistema públic de recursos que garantisca l’oportunitat d’accedir i participar en els diferents nivells, graus, modalitats i programes de l’ensenyament mitjançant currículums i ofertes formatives específiques, adaptades a les característiques, condicions i necessitats de la població adulta i encaminades tant a la seua inserció o la seua promoció sociolaboral com al seu creixement personal.
  3. Promoure i reivindicar el coneixement i l’ús del valencià com a vehicle de cohesió, comunicació, coneixement i recreació, i també dels trets històrics i culturals propis.
  4. Estendre el dret a l’educació a totes les persones adultes. Caldrà donar la prioritat als col·lectius més desafavorits que no disposen dels nivells de formació bàsica.
  5. Millorar les possibilitats d’inserció i de participació en la vida social, econòmica, política i cultural.
  6. Consolidar, coordinar i potenciar les diferents actuacions públiques i privades que desenvolupen la FPA.
  7. Actuar sobre l’entorn per mitjà de la formació de valors ètics, socials i ecològics -capacitat crítica, tolerància, respecte a la diversitat i solidaritat- elements tots ells fonamentals en l’estructura democràtica.
  8. Reforçar l’autoestima tot i dotar-nos dels instruments i de la motivació necessaris per a l’autoformació i l’assumpció de les nostres responsabilitats.
  9. Afavorir la participació en la gestió escolar per tal de garantir-ne la transparència.
  10. Afavorir el clima de col·laboració, convivència i respecte indispensable perquè la comunitat escolar puga treballar de grat en l’aconseguiment dels objectius anteriors.