Un poc d’historia

El nostre centre

El CFPA “Escola d’Adults” de Carcaixent és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. Al llarg de més de 30 anys d’història són moltes les persones, tant alumnes com professors i professores, les que han passat pel nostre centre, i les que esperem que encara hi hagen de passar en els anys venidors.

Un poc d’història…

El nostre centre va nàixer allà per l’any 1990, quan Conselleria d’Educació va habilitar una plaça de primària a l’EPA. En aquells temps, el claustre de l’escola d’adults estava format per tres docents: un mestre de primària, director del centre, i dues professores municipals. L’any 2000, s’incorpora al centre el professorat de Secundària per tal de completar la docència de l’oferta formativa reglada del nou Graduat/da en Educació Secundària.

Pel que fa a les instal·lacions, el centre va estar ubicat bona part de la seua història al carrer Bonaire, en les instal·lacions de l’antic Conservatori Mestre Vert. El CEIP Navarro Daràs i altres espais municipals també han estat part de la nostra història.

I ara?

Des del curs 2019-2020, el CFPA “Escola d’Adults” s’ubica en les instal·lacions de l’IES Arabista Ribera. L’acord de col·laboració entre ambdós, l’IES i el CFPA, ens permet enguany oferir al nostre alumnat unes aules adequades a les necessitats del nostre alumnat, així com accés a serveis com la Biblioteca i les Aules d’Informàtica de l’IES.

Pel que fa al claustre, en l’actualitat, som quatre les persones que formem part de l’equip docent del centre: un mestre/a de Primària i tres professors/es d’Ensenyament Secundari.

Dades del nostre centre: