Com puc matricular-me?

Documentació

Per a formalitzar la matrícula, has de presentar en el centre la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI / NIE / PASSAPORT
 • Dues fotografies
 • Si escau, certificat acadèmic (estudis de Graduat en Educació Secundària)

Requisits

 • Tindre 18 anys o complir-los l’any d’inici del curs escolar
 • Si tens menys de 18 anys, pots matricular-te si justifiques documentalment:
 • Joves entre 16 i 18 anys complits l’any natural del curs sol·licitat en el cas de:
  • Tindre contracte laboral
  • Ser esportista d’alt rendiment.
 • Joves amb 17 anys complits fins al dia 31 d’agost del 2019, en el cas de:
  • Ser jove estranger d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià i no disposar de la titulació bàsica.
  • Ser alumnat en seccions de secundària de centres de reeducació de menors.
 • Joves amb 17 anys complits fins al dia 31 de desembre del 2019, en el cas de:
  • Tractar-se de persones que desitgen matricular-se en els cursos de preparació de la prova d’accés de cicles formatius de grau mitjà.
  • Haver finalitzat el primer curs de la Formació Professional Bàsica o en els cursos dels programes professionals de qualificació bàsica ordinaris amb la intenció de cursar els mòduls que condueixen a l’obtenció del títol de Graduat d’Educació Secundària. 

Tan sols les persones joves d’entre 16 i 18 anys complits l’any natural del curs sol·licitat podran ser admeses per a cursar la formació bàsica de les persones adultes si són persones refugiades, desplaçades o en situació d’asil polític, una formació que és susceptible de ser ampliada amb cursos del programa formativa e.1), és a dir, cursos de castellà i valencià per a persones nouvingudes.